בית ספר רעות ראשון לציון

בית ספר רעות ראשון לציון

פרויקט אל"ה

בית ספר רעות שואף להיות "אלופי החודש במחזור פחיות ובקבוקים"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA