יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית כללי שימוש באתר פינת היועצת גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר הכיתות שלנו
תגובות: 0   צפיות: 217

דרכי אכיפה ל"אמנה בית-ספרית" התחום החברתי התנהגותי כל באי בית הספר יתייחסו בכבוד איש לרעהו: לפניכם דרכי התגובה כלפי הפרות משמעת (אלימות מילולית, פיזית, התחצפות...). דרכי התגובה המפורטות מדורגות מהקל אל הכבד. יש לפעול בהתאם לחומרת האירוע ונסיבותיו. דרכי תגובה כלפי אלימות פיזית 1. המורה יערוך שיחת הבהרה עם התלמיד. 2. נזיפה ואזהרה בע"פ. 3. יישלח מכתב אזהרה אל ההורים. 4. מניעת הנאה באופן הבא: - השארות בהפסקה בנוכחות מורה (מחנכת או תורנית). - הרחקת התלמיד מהכיתה בתחום המוסד החינוכי. - שליחת התלמיד הבייתה במהלך היום (במקרים חריגים ובהסכמת המנהלת). 5. פנייה במידת הצורך לרכזות השכבה לצורך שיחה עם התלמיד/הורי התלמיד. 6. הזמנת ההורים לשיחה ע"י המורה. במקרים חמורים יש ליידע את ההורים כי התנהגות חוזרת תביא בפעם הבאה להשעיה מביה"ס. יש לתעד את השיחה, לשמור העתק בתיק כיתה וליידע את המנהלת. 7. השעיה מהלימודים לאחר החלטת הועדה הפדגוגית ובאישור המנהלת. יש להעביר להורים מכתב מתאים (עם העתק למנהלת) ולהתקשר לוודא שההורים יודעים על כך. ביום ההשעיה יש לערוך שיחה בכיתה על האירוע והשלכותיו החמורות. לאחר ההשעיה, על המורה לערוך שיחה עם התלמיד להפקת לקחים וריכוך האווירה. 8. במקרה של פגיעה ברכוש ע"י התלמיד, יש לאפשר פעילות חינוכית של תיקון הנזק ע"י התלמיד(מותרת פנייה להורים לבקשת פיצוי על נזק). דרכי תגובה כלפי אלימות מילולית א. תלמיד אל תלמיד 1. המורה יערוך עם התלמידים שיחת הבהרה. 2. התלמיד יתנצל בע"פ או בכתב - ניתן לשיקול המורה. 3. בהישנות מקרה של אלימות מילולית יש ליידע את הוריי התלמיד במכתב ובקשת חתימתם. 4. במידה ויש חזרה על התופעה, תהייה הפנייה ורישום אצל רכזת השכבה. 5. ריבוי מקרים של אלימות מילולית , יוזמן התלמיד לשיחה ע"י המנהלת או סגניתה. ב. תלמיד אל מורה/מבוגר במקרים בהם תלמיד התחצף או גידף מורה /עובד בביה"ס. 1. יידוע המקרה במכתב להורים + אזהרה שאם הדבר יישנה, התלמיד יושעה. 2. התלמיד יתנצל בע"פ ובכתב בפני המורה. 3. הישנות המקרה - התלמיד יושעה מביה"ס ע"פ השלבים בסעיף 7. על כל נושא תפקיד או מטלה להכיר ולהבין את זכויותיו וחובותיו. א. המורה יערוך שיחת הבהרה על מהות התפקיד וחשיבותו. ב. תינתן הזדמנות נוספת למלא בשנית את התפקיד בצורה נאותה (הארכת הזמן). ג. יידוע ושיתוף ההורים (אזהרה לגבי הערכה בתעודה). ד. בהישנות המקרה תינתן הערכה בהתאם (הורדת ציון בתעודה). יש לנהוג בשוויוניות בכל נושא של חלוקת כדורים, מגרשים ושאר ציוד ספורט. א. יש מערכת ברורה ומסודרת. ב. תלמידים אשר יפרו את השוויוניות בחלוקה זו, יאבדו את הזכות לקבלת כדור למשך שבוע. ג. עם הישנות המקרה תילקח הזכות לתקופה ממושכת יותר. יש להגיע בזמן לשיעורים. איחורי בוקר בכל בוקר עומדת מורה בשער לצורך רישום התלמידים המאחרים. תלמיד מאחר ירשום את פרטיו על גבי מחברת האיחורים בנוכחות מורה אחראית. בסוף כל חודש יישלח מכתב להוריי הילדים המאחרים לצורך יידוע (משלושה איחורים ומעלה). מקרים חריגים יטופלו בנפרד. על כל באי בית הספר להגיע בתלבושת אחידה, ע"פ המקובל בבית ספר "רעות". 1. המורה יערוך עם התלמיד שיחת הבהרה. (לאחר הפעם הראשונה). 2. נזיפה ואזהרה בע"פ. (לאחר הפעם השניה ללא תלבושת). 3. יישלח מכתב להורים לצורך אזהרה. (אחרי שלוש פעמים). 4. במידה שהתלמיד ממשיך להגיע ללא תלבושת, יתייצב לפני המועצה הפדגוגית. לטקסים יהיו כללי התנהגות ברורים, ע"פ המקובל בבית הספר. - יש להגיע לטקס בחולצה לבנה. - הכניסה לאולם והיציאה ממנו תעשה בצורה שקטה ומסודרת בליווי המחנכת/מורה מקצועית. - יש להתנהג בצורה נאותה ומכובדת לאורך כל הטקס. - אין ללעוס מסטיק. - אין לצאת לשתייה ו/או לשירותים במהלך לטקס. - חל איסור על הבאת כדורים, טלפונים ניידים, קלפים, גולות, פוגים, פורפרות, כו'. תלמידים שיפרו הוראה זו כל הציוד האסור יוחרם. התחום הלימודי באחריותו של כל תלמיד להגיע עם ציוד מלא לשיעור על מנת לאפשר למידה תקינה. א. לאחר 3 פעמים של אי הבאת ציוד, במהלך חודש, ישלח מכתב להורים לידוע, לחתימה ולהמשך טיפול משותף בין ביה"ס להורים. ב. בהשנות התופעה הורדת ציון בתעודה. אין לשתות או לאכול בזמן מליאה מתוך כבוד לדוברים. ניתן לשתות במעברים בין השיעורים או בהפסקה, ולהחזיר את הבקבוק למקומו. במקרה של אי עמידה בכללי התנהגות: א. המורה תעיר לתלמיד ב. בהשנות המקרה החרמת הבקבוק עד לסיום השעור. על התלמידים לבוא בתלבושת ספורט מלאה, הכוללת: נעלי התעמלות, חולצת – התעמלות בקיץ ואימונית בחורף. לאחר 3 פעמים בחודש של אי הבאת ציוד, ישלח מכתב להורים לידוע, לחתימה ולהמשך טיפול משותף בין ביה"ס להורים. שיעורי הבית הם באחריות התלמידים. במקרים של אי הכנת השיעורים לכל הפחות שלוש פעמים, על המורה ליידע את ההורים ולמצוא פתרון במשותף. א. אי הכנת שעורי בית 3 פעמים בתחום דעת אחד יש ליידע את ההורים במכתב והחתמתם. ב. בהישנות המקרים יש לזמן את ההורים לשיחת הבהרה ואזהרה. ג. בהשנות התופעה – הורדת ציון בתעודה. אין לגלוש באינטרנט ללא אישור המורה. אין להתקין תוכנות / דיסקים במחשבים. א. שיחת הבהרה ואזהרה עם התלמיד. ב. יידוע המחנכת והרכזת. ג. מחרימים את הדיסק / תקליטון ומיידעים את ההורים. ד. הרחקת התלמיד משעורי מחשב, לתקופה, בהתאם לחומרת המקרה. ה. בהישנות מקרי נזק במחשבי הכיתה – יוצאו המחשבים מן הכיתה לזמן מוגבל.

 
 

קרא עוד...
 
הכיתות שלנו
תחומי דעת
חגים ומועדים
הנהגה בית ספרית
הנושא השנתי-"האחר הוא אני"
נאמני זכויות התלמיד
חדר מחול
מסע - עמיתי הוראה באנגלית
תכנית "הקשר הרב דורי" תשעט
עיתון בית ספרי תשעט
למידה בשעת חירום